Możesz się wylogować w zakładce "Konto".  Możesz przejść do ustawień, klikając na "Ustawienia" w menu w lewym dolnym rogu. Po wylogowaniu będziesz grał jako gość. Jeśli na danym urządzeniu nie ma jeszcze konta gościa, zostanie ono utworzone.