Jeśli w danym miesiącu osiągniesz limit, będziesz mógł dalej grać, ale nie możesz w tym miesiącu dokonywać kolejnych zakupów. Jeśli zarejestrujesz się, podając e-mail, będziesz mógł ponownie podwyższyć ustalony przez siebie limit. Aby podwyższyć ustalony przez system limit, skontaktuj się proszę bezpośrednio z naszym działem obsługi pod adresem support-pl@gaminator.com.